Jueves 28 de Mayo del 2020


XL CONCURS NACIONAL CANÍ
IGUALADA 2012

-6 de maig de 2012

Lloc del concurs: Igualada
Barcelona

Veure plànol

INSCRIPCIÓ

1r. TANCAMENT D'INSCRIPCIÓ 10 D'ABRIL DE 2012
TANCAMENT DEFINITIU 20 D'ABRIL DE 2012

 

JUTGES PREVISTOS  

GRUP I  SRA. ROSER VALLMAJOR
GRUP II  

   DOBERMANN

SRA. ROSER VALLMAJOR
   RESTA DEL GRUP   SRA. NURIA ALVAREZ
GRUP III SR. VICENTE GASCO
GRUP IV SRA. SARA CASTILLO
GRUP V SR. VICENTE GASCO
GRUPO VI SRA. SARA CASTILLO
GRUP VII SRA. SARA CASTILLO
GRUP VIII SRA. SARA CASTILLO
GRUP IX SRA. ROSER VALLMAJOR
GRUP X   SR. VICENTE GASCO

FINALS

GRUP I SRA. ROSER VALLMAJOR
GRUP II SRA. NURIA ALVAREZ
GRUP III SR. VICENTE GASCO
GRUP IV SRA. SARA CASTILLO
GRUP V SR. VICENTE GASCO
GRUP VI SRA. SARA CASTILLO
GRUP VII SRA. SARA CASTILLO
GRUP VIII SRA. SARA CASTILLO
GRUP IX SRA. ROSER VALLMAJOR
GRUP X SR. VICENTE GASCO
MILLOR PARELLA SRA. NURIA ALVAREZ
MILLOR GRUP DE CRIA SRA. SARA CASTILLO
B.I.S. CADELL SRA. ROSER VALLMAJOR
B.I.S. ABSOLUT SR. VICENTE GASCO

PREUS INSCRIPCIÓ CONCURS NACIONAL

Classe CH, A, T, I, J
Socis
No socis
Data Límit de Tancament
fins al 10-04-2012
fins al 20-04-2012
fins al 10-04-2012
fins al 20-04-2012
Primer gos
19,00 €
23,00 €
23,00 €
29,00 €
Segon gos
14,00 €
18,00 €
18,00 €
23,00 €
Tercer gos i següents
10,00 €
12,00 €
13,00 €
17,00 €
Classe Parelles
15,00 €
19,00 €
18,00 €
23,00 €
Classe Grup de Cria
Gratis
Gratis

Cadells, Babys (Tots)
Socis
No socis
Data Límit de Tancament
fins al 10-04-2012
fins al 20-04-2012
fins al 10-04-2012
fins al 20-04-2012
Primer gos
14,00 €
18,00 €
18,00 €
22,00 €
Segon gos
11,00 €
14,00 €
14,00 €
18,00 €
Tercer gos i següents
  9,00 €
11,00 €
11,00 €
14,00 €


[ CLASSES I LA SEVA DEFINICIÓ ]


(*) Apliqui la tarifa corresponent al termini: 1r Termini fins el 10 d'abril de 2012 i 2n Termini fins el 20 d'abril de 2012.
Si no coincideix la data d'inscripció amb el pagament d'aquesta, es computarà com a data, per a l'aplicació de tarifa, la posterior de les dues.


RACES ESPANYOLES i VETERANS (excepte cadells) 50% TARIFA ANTERIOR (en compte independent).

Els gossos en copropietat es facturen independentment dels d'un sol propietari. Per aplicar la tarifa de soci, tots els propietaris de l'exemplar han de ser socis.


Apliqueu aquestes tarifes a la inscripció. És Imprescindible adjuntar còpia del justificant depagament, per correu, fax o arxiu gràfic (de reduït tamany, format *. jpg) adjunt a un correu electrònic. De no complir aquest requisit, els seus exemplars no s'inclouran en el Catàleg i no podran concursar.


TARIFES PUBLICITAT EN CATÀLEG

El Preu de publicitat per una pàgina interior en el catàleg de l'Exposició és de 60,00 € els socis, i de 90,00 € els no socis (en ambdós casos IVA inclòs).

FORMA DE PAGAMENT

El pagament del cost de les inscripcions a l'Exposició, haurà de realitzar-se mitjançant:

 • Gir Postal dirigit a l'Associació Canina Unió Cinòfila de Catalunya.

 • Ingrés ServiCaixa o Transferència Bancària al número de compte:
  c.c.c. 2100 0960 28 0200194944
  "la Caixa"
  IBAN ES03 2100 0960 2802 0019 4944
  BIC/ CODI SWIFT : CAIXESBBXXX

  ¡¡¡ IMPORTANT !!! : En operacions a través de ServiCaixa i ingressos en efectiu és imprescindible aportar el codi rebut després de remetre la inscripció a través de formulari web.

 • Pagament en oficina de l'Associació Canina Unió Cinòfila de Catalunya.


Recordeu Inscripció no pagat = Inscripció no rebuda